LAJME

Mbi 22 mijë gjilanas jetojnë në mërgim; 11 mijë theksojnë se kanë dalur për nevoja familjare, 7 mijë për punësim

Një raport i përpiluar disa vite më herët për migrimin e popullsisë, transmeton Gjilani SOT.

Raporti mbi migrimin kosovare si i tillë përgatitet për herë të parë nga Agjencia e Statistikave të Kosovës. Raporti
paraqet të dhënat për migrimin ndërkombëtar (emigrimin-imigrimin) si dhe atë kombëtar (emigrimin).

ASK-ja, këtë raport e ka përgatit dhe e publikon në bazë të përgjegjësive që dalin nga Ligji për Statistikat Zyrtare të
Republikën e Kosovës, Nr. 04/L-036, konkretisht në bazë të nenit 16 dhe 28 të këtij ligji. Raporti përmban aspektin demografik dhe atë socio-ekonomik të migrimit.

Në raport theksohet se; 22 mijë e 466 gjilanas jetojnë në mërgim, ku 7798 kanë deklaruar se kanë dalur për nevoja të punësimit, ndërsa 11 mijë e 194 për nevoja familjare. Vetëm 213 kanë deklaruar se kanë dalur për cështje të studimeve.

https://ask.rks-gov.net/media/1379/migrimi-kosovar-2014.pdf

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close