LAJME

Komuna e Gjilanit ka hapur tender për 900 drunj dekorativ, shuma total 20 mijë euro

Komuna e Gjilanit ka hapur tender për furnizim dhe mbjellje të 900 drunjve dekorativ.

Komuna ka planifikuar të shpenzojë 20 mijë euro për këtë kontratë. Kohëzgjatja e kontratës është 6 muaj.

Përmes kësaj kontrate, Komuna e Gjilanit po planifikon të mbjellë 8 lloje të ndryshme të fidanëve, Acer Platenoides, Tilia Cordata, Catalpa, Pisha dekorative, Lejland, Laura, Phutinia, Smerald.

Përveç mbjelljes së fidanëve, me këtë kontratë do të bëhet edhe hapja e gropave dhe mbushja me dhe të përshtatshëm për kultivim të drurit, ujitja e tyre dhe zëvendësimi i fidanëve të dështuara brenda 2 viteve.

Kjo kontratë është duke u realizuar përmes procedurës së hapur.

Kriter për dhënie të kontratës është çmimi më i ulët.

foto: lumihd

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close