LAJME

Procedohen në gjykatë 10 borxhlinj për tatim në pronë të Komunës së Gjilanit

Shuma e borxheve ndaj Komunës së Gjilanit për mospagesën e tatimit në pronë ka arritur në 7 milionë euro.

Drejtori i buxhetit në këtë komunë, Zijadin Maliqi, ka bërë të ditur se kanë angazhuar përmbaruesin privat dhe lëndët e borxhlinjve janë proceduar në gjykatë.

“Këtë vit i kemi dërguar përmes përmbaruesve 10 lëndë me vlera të mëdha dhe ende nuk kemi një rezultat, sepse këto lëndë gjenden në gjykatë. Po vlera e borxhit që kanë këto subjekte juridike është mbi 10 mijë euro. Nuk kemi marr masa ndaj atyre, të cilat kanë borxhe më të vogla. Do të procedojmë edhe me borxhlinjtë e tjerë, të cilët kanë borxhe deri në 40 mijë euro. Për komunën arkëtimi i borxheve është sfidë, sepse kanë mbetur nga viti 2003. Dhe këto borxhe nuk vjetërsohen dhe as nuk falen”, ka thënë ai.

Ai thotë se kanë arritur që të shpenzojnë mirë buxhetin komunal për investime kapitale, si dhe është realizuar mirë edhe arkëtimi i mjeteve financiare nga tatimi në pronë.

“Deri më sot kemi arritur që për 10 për qind ta tejkalojmë planin vjetor. Pra, janë grumbulluar afro 1 milion e 600 mijë euro nga tatimi në pronë. Nga 1 milion e 440 mijë sa janë planifikuar kemi arritur që të realizojmë 1 milion e 600 mijë euro. Në këtë vit fiskal kemi arritur që të jetë viti më i suksesshëm për dallim nga vitet e kaluara. Ku për investime kapitale është shpenzuar 92 për qind e buxhetit deri tani. Nga 5 milionë e 880 mijë diku janë shpenzuar 5 milionë e 500 mijë”, ka thënë ai.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close