LAJME

Kryesia e PDK-së në Gjilan distancohet nga veprimet e pakordinuara të katër këshilltarëve të saj

Pas situatës së krijuar papritur me qëndrimin e disa këshilltarëve të Partisë Demokratike të Kosovës në Kuvendin e Komunës, Kryesia e Degës me datë 16.12.2019 mbajti seancë të veçantë në të cilën e shqyrtoi përmbajtësishtë qëndrimin e tyre dhe doli me këto:

KONKLUZIONE
1. U konstatua se këshilltarët në fjalë, me veprimin dhe qëndrimin e tyre i bënë dëm publik Degës së PDK-së në Gjilan dhe Partisë në përgjithësi.
2. Kryesia e degës distancohet qartë nga veprimet e pakordinuara dhe pa konsultim të këtyre këshilltarëve me grupin e këshilltarëve si tërësi dhe me kryesinë e degës.
3. Kryesia me unanimitet të plotë u distancua nga këto veprime të këtyrë këshilltarëve dhe ky distancim do të vlejë deri në një vendim tjetër të saj në ditët që vinë rreth kësaj problematike.
4. Asnjë veprim apo paraqitje publike e ndonjë individi pa harmonizim me kryesinë e degës dhe në frymën e programit të saj nuk konsiderohet akt i degës së Partisë Demokratike të Kosovës në Gjilan.
5. Kryesia e degës diskutoi në frymën e tolerancës dhe unitetit të plotë në degë dhe në këtë ambient mori qëndrim që këtyre këshilltarëve tu ipet mundësia e komunikimit me degën (me Kryetarin e degës, kryesinë dhe me grupin e këshilltarëve) me qëllimin e vetëm që këta këshilltarë t’i kthehen shpejt dhe qartë agjendës politike dhe programit të punës të degës së PDK-së në Gjilan e që është plotësisht në funksion të zhvillimit dhe mirëqenjës së qytetarëve të Komunës tonë.

Gjilan Kryesia e Degës
16.12.2019

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close